Werkcheque

Let op! het subsidieplafond is bereikt.
Aanvragen vanaf 25-06-2013 worden op een wachtlijst gezet,

de kans is zeer groot dat deze aanvragen niet meer in behandeling genomen kunnen worden. 

Dien de aanvraag toch in! Mocht er ruimte in het budget komen, kunnen wij namelijk alsnog uw aanvraag meenemen.

(Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen)


<widget><id>919</id><onload>onLoadMovieplayer</onload></widget>

 

 

Er zijn op dit moment nog altijd veel werkzoekende jongeren in de regio Zuidoost Brabant. Daarnaast zijn er werkgevers die mogelijk nog twijfelen of ze een jongere aan willen nemen in de huidige economische situatie. Werkgevers wordt een steuntje in de rug gegeven door hen een Werkcheque, ter waarde van maximaal € 5.500,-, aan te bieden als zij een jongere in dienst nemen voor minimaal 20 uur per week en voor minimaal 6 maanden. Een werkgever mag tien keer gebruik maken van deze regeling.

 

De aanvraag moet worden ingediend binnen 7 werkdagen nadat het dienstverband is aangegaan.

 

Er zijn verschillende mogelijke subsidiebedragen voor de Werkcheque:

  • €3.000,-* voor een jaarcontract van 32 uur
  • maximaal € 2.500,- incl. BTW voor extra scholing/opleiding

óf

  • € 4.500,-*  voor een leerwerkovereenkomst van 12 maanden en 32 uur per week

* De subsidiebedragen zullen bij minder uren en/of een half jaar contract naar rato worden aangepast.

   (De vergoeding van bv. een halfjaarcontract van 20 uur zal dan € 937,50 zijn)

 

Voorwaarden:

  • De jongere woont in Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-de Mierden, Waalre, Valkenswaard, Heeze-Leende, Cranendonck; Eindhoven, Veldhoven, Best, Nuenen, Son en Breugel, Geldrop-Mierlo Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne, Asten of Someren.
  • De jongere is tussen de 18 en 27 jaar oud (of 16 of 17 jaar en vrijgesteld van leerplicht);
  • De jongere heeft drie maanden aaneengesloten geen vast inkomen uit arbeid;
  • De jongere werkte het afgelopen half jaar niet bij de werkgever die de aanvraag doet.

 

Extra aandachtspunten voor de aanvraag:

  • Het BSN (burgerservicenummer) en de geboortedatum van de deelnemer dient u op te nemen in het arbeidscontract.
  • De aanvraag voor de subsidie Werkcheque moet ingediend worden binnen 7 werkdagen nadat de verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst of leerwerkovereenkomst zijn aangegaan.

  

 

Nadere regels subsidie Werkcheque 2013 

 

Veel gestelde vragen

 

 

Via onderstaande link komt u bij het aanvraagformulier. Wanneer u dit volledig hebt ingevuld klikt u rechtsonder op INDIENEN. Dit geldt als het moment van aanvraag. Er verschijnt een PDF formulier dat u moet printen. Hierop staat precies aangegeven welke stukken u bij uw aanvraag moet aanleveren. Wanneer u de stukken bij elkaar heeft, dit mag enkele weken duren, stuurt u deze samen met het ondertekende aanvraagformulier naar het Servicepunt Leren en Werken. De adresgegevens staan ook op het formulier vermeld.

 

Aanvraagformulier Werkcheque

 

TIP! Alvorens u de aanvraag doet kunt u bij deze personen de Werkchequecheck laten uitvoeren ("komt mijn sollicitant in aanmerking en zo ja per wanneer kan het dienstverband ingaan?" "Mijn kandidaat voldoet (nog) niet aan de voorwaarden. Zijn er mogelijkheden denkbaar om alsnog in aanmerking te komen?")

 

 

 

 

 

De Werkcheque wordt gefinancierd uit regionale fondsen en het Europees Sociaal Fonds.

Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst.